Shahram Shabpareh & Leila Forouhar live in San Jose